Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
ezgi908

Pi Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Pi sayısının tarihçesi nedir


Kaynaklar pi sayısı için, ilk gerçek değerin, Archimedes tarafından kullanıldığını belirtir. Archimedes; pi sayısının değerini hesaplamak için bir yöntem vermiş ve pi değerini 3+1/7 ile 3+10/71 arasında tespit etmiştir. Bu iki kesrin ondalık sayı karşılığı 3,142 ve 3,1408 dir. Bu iki değer, pi sayısının, bugünkü bilinen gerçek değerine çok yakın olan bir değerdir. Ancak Archimedes’in gençlik yıllarında Mısır’da uzun bir süre öğrenim gördüğü bilinmekte.

Archimedes’in sağlığında İskenderiye’de Öklid’den ders aldığı, Öklid’in de Eski Mısır ve Mezopotamya Babil yöresinde uzun yıllar dolaşan bir matematikçi olduğu, bilinen tarihi bir gerçektir. İskenderiyeli tarihçi Herodot, metrika adlı eserinde pi sayısı için verdiği değer 3,71’dir. Bu değer, İskenderiyeli Heron’dan sonra gelen, eski Yunan ve ortaçağ matematikçileri tarafından farklı değerler kullanılmıştır. İskenderiyeli Heron’un verdiği yaklaşık değerin de, Mezopotamya menşeli olması ve Mezopotamyalılar’dan alınma takribi bir sonucu temsil etmesi muhtemeldir. Pi sayısı üzerinde, Babilliler’in çok eski zamanlardan beri, kullanılan yaklaşık bir bilgiye sahip oldukları anlaşılmıştır. Genel olarak pi=3 değerini kullanıyorlardı. Bazı tabletlerde pi=3,125 değeri ne de rastlanılmıştır. Aydın Sayılı, adı geçen eserinde, “Mezopotamyalılar’da, idealleştirilmiş çemberlerle üçgenlerdeki geometrik münasebetler aracılığıyla, çözümlenen problemlerde teorikleştirilmiş ve soyutlaştırılmış bir durum mevcuttur” der. Böyle problemlerde sonuç hesaplanırken pi sayısı için, değerinin kullanılmış olduğunu belirtir.

Bu değeri; Mezopotamyalılar takribi sonuçlar için kullanmaktaydılar. Daha iyi yaklaşık sonuçlar elde etmek istedikleri zaman pi=3,125 değerini uygularlardı. Ancak pi sayısının; Mısırlılar’ınkinden ve Susa tabletlerinin gösterdiği değerden oldukça daha iyi bir değeri, ilkin Archimedes tarafından bulunmuştur. Kaynaklar; Mezopotamyalılar, yamuk alanı hesabı ile, silindir ve prizma hacim hesaplarını bildiklerini ve pi için de 3 değerini kullandıklarını belirtir. Fakat eski Babil çağına ait olup, Susa’da bulunmuş olan tabletlerde pi için kabul edilen değerin 3,125 olduğu anlaşılmaktadır.

Pi Sayısının Sembolü Nereden Geliyor


Pi Sayısı Sembolü Yunan alfabesinin 16. harfi Π dir. Pi sayısının sembolü de buradan gelmekte. Ayrıca Yunanca ‘çember’ anlamına gelen perimetier kelimesinin de ilk harfidir. İsviçreli matematikçi Leonard Euler (e sabitini bulan abimizdir kendisi) 1737 senesindeki bir eserinde bu sembolü kullanmıştır. Aslında Euler’den önce de bu sembolbir çok bilim insanı tarafından kullanıldıysa da Euler tarafından kullanıldıktan sonra herkes tarafından kabul edilmiş ve kullanılmıştır.

Pi Sayısının İlk 1000 Basamağı


E bu kadar büyüsüne kapılmışken pi’nin, yazımızın başında verdiğim 65 basamak bizi kesmez artık ! Ama şu güzelliğe bakın, ne kadar güzel görünmüyor mu ?

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510 58209749445923078164062862089986280348253421170679 82148086513282306647093844609550582231725359408128 48111745028410270193852110555964462294895493038196 44288109756659334461284756482337867831652712019091 45648566923460348610454326648213393607260249141273 72458700660631558817488152092096282925409171536436 78925903600113305305488204665213841469519415116094 33057270365759591953092186117381932611793105118548 07446237996274956735188575272489122793818301194912 98336733624406566430860213949463952247371907021798 60943702770539217176293176752384674818467669405132 00056812714526356082778577134275778960917363717872 14684409012249534301465495853710507922796892589235 42019956112129021960864034418159813629774771309960 51870721134999999837297804995105973173281609631859 50244594553469083026425223082533446850352619311881 7101000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778 18577805321712268066130019278766111959092164201989

Pi Resimleri

 • 6
  π Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, π sayısı bir matematiksel sabittir. Günlük kullanımda basitçe π ≈ 3,1416 olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değerini ifade etmek için periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa ihtiyaç vardır. İlk 65 basamağa kadar ondalık açılımı şöyledir: 3, 14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923   Bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi Pi'ye eşittir. 1 yıl önce

  π Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, π sayısı bir matematiksel sabittir.

  Günlük kullanımda basitçe π ≈ 3,1416 olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değerini ifade etmek için periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa ihtiyaç vardır. İlk 65 basamağa kadar ondalık açılımı şöyledir:

  3, 14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923  

  Bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi Pi'ye eşittir.

 • 6
  Pi sayısı hesaplama animasyonu 1 yıl önce

  Pi sayısı hesaplama animasyonu

 • 4
  Pi sayısı nasıl hesaplanır formülü 1 yıl önce

  Pi sayısı nasıl hesaplanır formülü

Pi Sunumları

 • 4
  Önizleme: 1 yıl önce

  Pi sayısı tarihçesi ve pi sayısı hesaplama sunusu power point slayt (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  Pİ SAYISI Pi Sayısının Tarihsel GelişimiEski Mısırlılarda Pi SayısıMezopotamyalılar ve Pi SayısıEski Yunanlılar ve Pi SayısıTürk- İslam Dünyası ve Pi SayısıPi Sayısının İrrasyonelliğiPi Sayısının ÜstelliğiPi Sayısının İlk 1000 BasamağıPi Sayısının Kronolojik Gelişimistyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Pİ SAYISI HAKKINDA İnsanoğlu; daire dediğimiz kendine özgü düzgün yuvarlak şeklin farkına, tekerleğin icadından çok önceki tarihlerde varmıştır. Bu şekli, diğer insan ve hayvanların göz bebekleriyle gökyüzündeki Güneş ve Ayda görüyordu. Derken elindeki sopa ile kum, gibi düzgün yüzeylere daire çizdi. Görülüyor ki, dairenin bir ucundan öteki ucuna olan uzaklığı(çapı), büyürse çevresi de o kadar büyüyordu. Sonra yine düşündü, Cilalı Taş devri insanı artık soyutlamasını yapmıştı. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  4. Sayfa
  Dairenin; çevresinin uzunluğu ile çapının uzunluğu orantılıydı. Çevrenin çapa oranı, daireden daireye değişmiyor, sabit kalıyordu. Demek ki bugünkü gösterim şekli ile bu sabit orana dersek; çevre/çap= sabit. Şeklinde yazılabiliyordu. Bu oranın sabitliği anlaşıldıktan sonra, sabit oran değerinin, sayı olarak belirlenmesi gerekiyordu. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  Pİ SAYISININ TARİHSEL GELİŞİMİKaynaklar, sayısı için ,gerçek değerin ilk kez Archimides(M.Ö.287-212) tarafından kullanıldığını belirtir. Ancak Archimides’ten önce Eski Mısırlılar da ve Mezopotamya Babil devrinde,Archimides’ten sonra da ,15.yy Türk-İslam dünyasının ünlü matematikçisi Gıyasüddin Cemşid (?-Smerkant1429?) tarafından , sayısı için yaklaşık bazı değerler kullanılmıştır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  sembolü Yunan alfabesinin 16 . Harfidir. Bu harf aynı zamanda yunanca çevre(çember) anlamıma gelen ‘’perimertier’’ kelimesinin de ilk harfidir.

  7. Sayfa
  ESKİ MISIRLILAR VE Pİ SAYISI sayısına ait ilk bilgileri Eski Mısırlılar’da mevcut olduğunu görüyoruz. Mısırlılar ,yüzey ve hacim hesaplamaları yaparken, sayısına ait yaklaşık değer kullanmışlardır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  Eski Mısırlılar ‘dan kalma papirüsleri özelikle ,Rhind Papirüsünün değerlendirilmesi sonucu,daire alanı için bugünkü gösterim şekliyle :A = [1-(1/9)]2 .R2         (1) Formülünü kullandıkları anlaşılmaktadır.(Burada R yarıçapı göstermektedir.)Bu formül, yarıçapı cinsinden düşünüldüğünde, bugünkü gösterim ve düşünce şekline göre: .r2 = (8/9)2 .R2         (2) Şeklinde yazılabilir.

  9. Sayfa
  Burada, 1 birim yarıçaplı çember düşünerek, r ve R için bilinen değerleri yazarsak: = 4.(8/9)2 = (16/9)2     (3)  sonucu elde edilir. Bu durumda; eski Mısırlıların için, 4.(8/9) 2 değerlerini kullanmış oldukları anlaşılmaktadır. (3) değerini, ondalık kesir şeklinde kısaca:   = 4.(8/9)2 = 4.(64/81) = 3,1604  (4) elde edilir.Fakat için bazen kısaca 3 değeriyle yetinildiği oluyordu. Bu durum da;bugünkü gösterim şekliyle düşünüldüğünde ,Eski Mısırlıların, sayısı kavramı bildikleri ve değerleri için 3,160 değerini Archimides ‘ten 2700 yıl bu kadar önce kullanmış oldukları anlaşılmaktadır.

  10. Sayfa
  sayısının değeri M.Ö.2800-2700 yıllarına ait Gize Kasabası yakınlarındaki büyük Keops Piramidi’nin ölçülerine göre hesaplanabilmektedir. Keops Piramidi üzerinde yapılan incelemeler ,bu piramidin inşa edildiği tarihte , bu günkü ölçü birimi ile 232,805 metre kenarlı bir kare tabanı olduğunu ve 148.208 metre yüksekliğinde bulunduğu izlenmiştir.

  11. Sayfa
  Tabanın çevresi:(4x232,805)=931,22metre olacağından,bu çevrenin yükseklik değerinin iki katına bölünmesiyle :(931,22)/(2x148,208)=3,14159sayısı beş ondalıklı yakınlıkla; sayısının bilinen değerini vermektedir.Özet olarak belirtecek olursak ; Eski Mısır mühendis ve mimarları, kutsal anıtları olan Büyük Keops Piramidi’nin inşası sırasında, sayısının değerini biliyorlardı. Mühendislik hizmetlerinde; sayısının değerini maharetle kullanmış oldukları sonucu elde edilmektedir.

  12. Sayfa
  MEZOPOTAMYALILAR VE Pİ SAYISI sayısı üzerinde Babiller’in çok eski zamanlardan beri kullanılan yaklaşık bir bilgiye sahip oldukları anlaşılmıştır. Genel olarak = 3 değerini kullanıyorlardı. Bazı tabletlerde nin yerine yani =3,125 değerine de rastlanılmaktadır.

  13. Sayfa
  Sonuç olarak denilebir ki; Eski Mısırlılar’ın Anıt-Piramit yüksekliği için; kare tabana, çevrece eşit bir dairenin çapını almak suretiyle, adeta mistik bir sayı olan irrasyonel sayısına büyük önem verme ihtiyacını duydukları ve bu sayede(dolaylı yoldan) bilime hizmet ettikleri görülmektedir.

  14. Sayfa
  Aydın Sayılı, adı geçen eserinde , “Mezopotamyalılar da, idealleştirilmiş çemberlerle üçgenlerdeki geometrik münasebetler aracılığıyla, çözümlenen problemlerde teorikleştirilmiş ve soyutlaştırılmış bir durum açıkça mevcuttur.” der.

  15. Sayfa
  Böyle problemlerde sonuç hesaplanırken için, 3 değerinin kullanılmış olduğunu belirtir. Bu değeri; Mezopotamyalılar takribi sonuçlar için kullanmaktaydılar. Daha iyi yaklaşık sonuçlar elde etmek istedikleri zaman =3,125 değerini kullanıyorlardı.

  16. Sayfa
  Ancak ‘ nin Mısırlılar’ınkinden ve Susa tabletlerinin gösterdiği değerden oldukça daha iyi bir değere, ilk önce Archimides tarafından bulunmuştur. Kaynaklar; Mezopotamyalılar’ın, yamuk alanı hesabı ile silindir ve prizma hacim hesaplarını bildiklerini ve içinde 3 değerini kullandıklarını belirtti. Fakat eski Babil Çağına ait olup, Susa’da bulunmuş olan tabletlerde için kabul edilen değerin yani 3, 125 olduğu anlaşılmaktadır.

  17. Sayfa
  ESKİ YUNALILAR VE Pİ SAYISIKaynaklar sayısı için, ilk gerçek değerin, Archimides tarafından kullanıldığını belirtir. Archimides ; sayısının değerini hesaplamak için bir yöntem vermiş ve değerini 3 tam 1/7 ile 3 tam 10/71 arasında tespit etmiştir. Bu iki kesrin ondalık sayı olarak karşılığı 3,142 ve 3,1408 dir. Bu iki değer, sayısının bugünkü bilinen değerine çok yakın olan bir değerdir. Archimides gençlik yıllarında Mısır’da İskenderiye’de uzun süre öğrenim gördüğü bilinmektedir. Bu öğrenim sırasında, Cona ve Erotostanes adlı iki samimi arkadaş edinmiş olur. Archimes’in fikri yapılarının temelinde bu iki matematikçiye ait izlerin bulunduğunu belirtmek gerekir. Aynı zamanda Archimides’in Öklid’den ders aldığı bilinmektedir.

  18. Sayfa
  TÜRK-İSLAM DÜNYASI VE Pİ SAYISI15. Yüzyıl Türk-İslam dünyası ünlü matematik ve astronomi alimi Gıyasüddin Cemşid, sayısının değerini, 16 ondalığına kadar ve doğru olarak ilk hesaplamıştır. Gıyasüddin Cemşid’in ,”Risaletül fi Muhitü’l Daire” adlı eserinde, pi sayısı için verdiği değer: = 3,1415926535898732 dir.15. yüzyılda, sayısının, ancak altıncı ondalığa kadar olan değeri bilinmiş olduğuna 16. ondalığa kadar doğru değerinde, batı bilim dünyasında Hollandalı Matematikçi Adriaen Van Rooman tarafından, doğru olarak hesaplandığına göre, Gıyasüddin Cemşid’in bu konuda da zamanın matematiğinden 200 yıl ilerde olduğu ortaya çıkmaktadır.

  19. Sayfa
  Pİ SAYISININ İRRASYONELLİĞİ Matematikçiler bekliyorlardı ki, bir yerden sonra basamaklar önceki değerini tekrar etsin, yani devirli bir ondalık sayı halinde yazılabilsin. Ama bu olmadı. Sonunda 1761 yılında, İsviçre’li matematikçi Lambert, ‘nin irrasyonel olduğunu, yani dairenin çevresi ile çapının bir ortak ölçüsü olmadığını ispatladı.

  20. Sayfa
  Pİ SAYISININ ÜSTELLİĞİ sayısına ait değerin ,gittikçe daha fazla basamağını hesaplama tutkusununun yanı sıra ,matematikçilerin rüyalarına giren başka bir problemi de ,dairei yi kare yapma problemiydi.bu uğraşıyla kendilerini kaptıranların önderi Anaksagoras’tır.(M.Ö.500-428) Daha sonra kilyoslu Hipokrates(M.Ö.. Yüzyılın ikinci yarısı)yandaki şekilde taranmış ACBA alanının,AOB üçgenininalanına eşit olduğunu gösterir.

  21. Sayfa
  1775’te Euler,1794’te Legendra nin belki de cebirsel bir sayı olmadığına ,üstel bir sayı olması gerektiğine ilişkin inançlarını belirtirler.fakat ‘inin üstel olduğunu kanıtlanması için 100 yıl beklendi. Sonunda 1882 yılında Alman matematikçi Lindermann ‘nin üstel olduğunu hesapladı.

  22. Sayfa
  Pİ SAYISININİLK1000 BASAMAĞIAşağıda pi sayısının ilk 1000basamağı verilmiştir. 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510 58209749445923078164062862089986280348253421170679 82148086513282306647093844609550582231725359408128 48111745028410270193852110555964462294895493038196 44288109756659334461284756482337867831652712019091 45648566923460348610454326648213393607260249141273 72458700660631558817488152092096282925409171536436 78925903600113305305488204665213841469519415116094 33057270365759591953092186117381932611793105118548 07446237996274956735188575272489122793818301194912 98336733624406566430860213949463952247371907021798 60943702770539217176293176752384674818467669405132 00056812714526356082778577134275778960917363717872 14684409012249534301465495853710507922796892589235 42019956112129021960864034418159813629774771309960 51870721134999999837297804995105973173281609631859 50244594553469083026425223082533446850352619311881 71010003137838752886587533208381420617177669147303 59825349042875546873115956286388235378759375195778 18577805321712268066130019278766111959092164201989... 

  23. Sayfa
  Pİ SAYISININ KRONOLOJİK GELİŞİMİM.Ö. 2000 : Eski Mısırlılar    = (16/9)2 = 3.1605 değerini kullanıyorlar.M.Ö. 2000 : Mezopotamyalılar Babil devrinde   =  3,125 değerini kullanıyorlar.M.Ö. 1200 : Çinliler  = 3 değerini kullanıyorlar.M.Ö. 550 : Kutsal Kitapta (I. Krallar 7 : 23) ,   = 3 anlamına geliyorM.Ô. 434 : Anaksagoras daireyi kare yapmaya girişir.M.Ô. 300 : Yılları, Archimides     nin  olduğunu buluyor. Bundan başka yaklaşık olarak   =211875/67441 kesrini de buluyor.M.S. 200 : Yıllarında, Batlamyos    = (377/120) = 3.14166 değerini kullanıyor.M.S. 300 : Yılları, Çüng Hing   =  √10 = 3.166 değerini kullanıyor.M.S. 300 : Yılları, Vang Fau   = (142/45) = 3.155 değerini kullanıyor.M.S. 300 : Yılları, Liu Hui   = (471/150) = 3.14 değerini kullanıyor.M.S. 500 : Yılları, Zu Çung-Çi 3.1415926< < 3.1415927 olduğunu buluyor.M.S. 600 : Yılları Hintli Aryabhatta    = (62832/2000) = 3.1416 değerini kullanıyor.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  24. Sayfa
  M.S. 620 : Hintli Brahmagupta   = (m/10) değerini kullanıyor. Bazı kaynaklarda da Brahmagupta'nın   için   değerini kullandığı belirtilir.M.S. 1200 : İtalyan Fibonacci   = 3.141818 M.S. 1436 : Semankant Türkü Giyasüddin Cemşid el Kaşi,  'yi 14 basamağa kadar elde ediyor. Bu değer bugünkü kabul edilen değere göre doğrudur.M.S. 1573 : Valentinus Otho   = (355/113) = 3.1415929 olduğunu buluyor.M.S. 1593 : Hollanda'lı Adriaen van Rooman  'yi 15 basamağa kadar hesaplıyor.M.S. 1596 : Hollandalı Lodolph ve Cevlen 'yi 35 basamağa kadar hesaplıyor. (Bu nedenle Almanya'da    sayısı, Lodolph sayısı diye de bilinir.)M.S. 1705 : Abraham Sharp ‘yi 72 basamağa kadar hesaplıyor.M.S. 1706 : John Machin    ‘yi 100 basamağa kadar hesaplıyor.M.S. 1719 : Fransız De Lagn ‘yi 127 basamağa kadar hesaplıyor.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  M.S. 1737 : Leonard Euler'in benimsemesiyle sembolü evrensellik kazanıyor.M.S. 1761: lsviçreli Johaun Heinrich Lambert  ‘nin irrasyonelliğini kanıtlıyor.M.S. 1775 : İsviçre'li matematikçi, L. Euler  ’nin üstel olabileceğine işaret ediyor.M.S. 1794 : Fransız Adrien-Marie Legendre  ’nin ve  2 nin irrasyonelliğini kanıtlıyor.M.S. 1794 : Vega   ’yi 140 basamağa kadar hesaplıyor.M.S. 1844 : Avusturyalı Schulz von Strassnigtzky  ‘yi 200 basamağa kadar hesaplıyor.M.S. 1855 : Richter   ’yi 500 basamağa kadar hesaplıyor.M.S. 1874 : lngiliz W. Shanks   ’ yi 707 basamağa kadar hesaplıyor.M.S. 1882 : Alman Ferdinan Lindemann   ’ nin üstel bir sayı olduğunu kanıtlıyor.M.S. 1947 : İlk bilgisayar ENİAC   ’yi 2035 basamağa kadar hesaplıyor.M.S. 1958 : F. Genuys tarafından, Chiffers I de yayınlanan makalede, sayısının değeri 10.000 nci ondalık basamağakadar hesaplanmıştır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  26. Sayfa
  BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM .style.visibility

Pi Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Pi Ek Bilgileri

 • 3
  1 yıl önce

  Pi sayısı ( ), bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti'dir. İsmini, Yunanca περίμετρον (çevre) sözcüğünün ilk harfi olan π den alır. Pisayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
π Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sayıdır. Bu oran her daire için aynı değeri aldığından, π sayısı bir matematiksel sabittir. Günlük kullanımda basitçe π ≈ 3,1416 olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değerini ifade etmek için periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa ihtiyaç vardır. İlk 65 basamağa kadar ondalık açılımı şöyledir: 3, 14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923   Bir çemberin çapı 1 olduğunda, çevresi Pi'ye eşittir.
Sponsorlu Bağlantılar
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin